1.5 Beroepsinhoud

Na het afsluiten van deze eerste fase van het BIG-registratietraject en de diplomawaardering door Nuffic, komt, ter voorbereiding op de beroepsinhoudelijke (BI)assessments, de focus van de stages te liggen op de beroepsinhoud en de samenhang met de hierbij behorende assessments. Het accent van de stages wordt verbreed naar het opdoen van klinische kennis en vaardigheden.