1.4 Kaders

Een kader is het samenhangend geheel van theorieen en concepten dat een manier van kijken biedt op het menselijk handelen. 

Hoe doe ik dat?

  1. U kijkt vooral naar zaken als rationaliteit, architectuur, systemen, management en doelmatigheid, u hanteert een functioneel kader
  2. U let vooral op zaken als motivatie, collegialiteit en loyaliteit, uw kader is sociaal
  3. U kijkt vooral naar onderlinge machtsverhoudingen, leiderschap en authoriteit, uw kader is de politiek
  4. U let op ongeschreven regels, symbolen, helden en waarden en op de aard van, en omgang met dilemma's. Uw kader is de symboliek
  5. U denkt ecologisch of organisch
  6. U beseft dat dit soort kaders geen werkelijkheden zijn, maar metaforen 
  7. U verdiept zich in de twee cultuurvisies, waarin het contrast, om niet te zeggen de botsing, tussen de verschillende kaders expliciet zichtbaar wordt: het modernisme en het postmodernisme (zie ELO-DEnkhulp: 2.5 Cultuurvisie)
  8. U verdiept zich in de onvermijdelijke botsing tussen het impulsief-pragmatische en het reflectief-wetenschappelijke kader van de professional (zie ELO-Professionaliteit: A 2.11 Zelfregulatie).

Meer weten? Zie ELO Denkhulp: 1.7.3 Kaders