2.2 Theorieen

Een theorie is een geheel van denkbeelden, verwachtingen (hypothesen) en verklaringen die in onderlinge samenhang worden beschreven. Met behulp van theorieen kan men geneeskunde begrijpen, verklaren, toepassen, voorspellen en beinvloeden.

Hoe doe ik dat?

  1. U bent bekend met de natuur-, sociale en menswetenschappen en realiseert zich dat geneeskunde behoort tot de de toegepaste wetenschappen (zie verder Wikipedia: Wetenschap)
  2. U verdiept zich innen groot aantal specifieke theorieën op tal van gebieden.