1. Uitgangspunten

Uitgangspunten zijn theoretische aannames en vooronderstellingen om geneeskunde inzichtelijk en medisch handelen praktisch mogelijk te maken.    

Hoe doe ik dat? 

  1. U verdiept zich in het overkoepelende project, u begrijpt de WfA-rationale
  2. U handelt als arts altijd binnen een bepaalde setting of situatie met specifieke kenmerken, zoals bijvoorbeeld de Nederlandse gezondheidszorg. U kent uw context
  3. U handelt binnen de Nederlandse samenleving. U handelt echter ook altijd vanuit een bepaalde, in uw geval andere cultuur
  4. U handelt altijd binnen of vanuit een of meer kaders
  5. U bent wederkerig
  6. U bent interactief
  7. U voldoet aan overkoepelende logische, sociale en wettelijke eisen, u vervult voorwaarden
  8. U beseft, alle uitgangspunten rondom geneeskunde overziende, het belang.
     

 Meer weten? Zie ELO-Denkhulp: 1.7 Metacompetentieve uitgangspunten