Inleiding

Ervaringsdeskundigheid is de expertise die men opdoet op basis van het bewust meemaken van een of meer specifieke gebeurtenissen. Met deze expertise kan men eigen kennis en ervaringen op zinvolle wijze voor zichzelf en anderen inzetten.

Hoe doe ik dat?

  1. U maakt, bij voorkeur samen met anderen, een mindmap
  2. U maakt foto's of video-opnames van kritische situaties, bij voorkeur in positieve en negatieve zin. U maakt contrastbeelden
  3. U maakt een presentatie van uw eigen boodschap, u verwoordt uw take home message
  4. U maakt gebruik van kennis van anderen.