Inleiding

De rol van arts is het samenhangend geheel van gedragsregels dat het mogelijk maakt om medisch handelen praktisch en strategisch vorm te geven. Om als arts gerechtigd te zijn om de geneeskunde te beoefenen, moet men als zodanig zijn geregistreerd in het BIG-register. 

Hoe doe ik dat?

  1. U verdiept zich in de registratieprocedure
  2. U bereidt zich voor op de periode na registratie
  3. U vult uw rol pragmatisch in overeenkomstig wat gebruikelijk is in uw vakgebied, in uw beroepsrol
  4. U beheerst diverse nevenrollen
  5. U hanteert geneeskundige strategisch.