Inleiding

Onder een programma verstaat men een gestructureerde aanpak van een probleem- of taaksteling, in dit geval het toewerken naar BIG-registratie.

Hoe doe ik dat?

  1. U doorloopt de WfA-studiemodules
  2. U hanteert een algemeen-werkzame methodiek, u bent pragmatisch
  3. U redeneert klinisch, u gebruikt specifiek geneeskundige werkvormen
  4. U maakt gebruik van praktische vaardigheden
  5. U werkt met geneeskundige technieken.

Meer weten? Zie vooralsnog ELO-Geneeskundig proces